Lista produktów marki Alcaplast

Spó³ka Alcaplast zosta³a za³o¿ona w 1998 roku jako czeska firma rodzinna.

Spó³ka Alcaplast zosta³a za³o¿ona w 1998 roku jako czeska firma rodzinna. Obecnie posiada szeæ spó³ek zale¿nych za granic¹ i eksportuje produkty do ponad 40 krajów na ca³ym wiecie. Alcaplast jest najwiêkszym producentem techniki sanitarnej w Europie rodkowej i Wschodniej, produkuje ponad 580 produktów - Zawory, syfony, stela¿e, odp³ywy liniowe, kratki ciekowe, deski sedesowe i wiele innych produktów.

(For more, go to the original article on Wikipedia)

Przepraszamy za niedogodności.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie

Wpisz wyszukiwane hasło
close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Czy posiadasz już konto?
Zamiast tego: zaloguj się lub Zresetuj hasło